Có 1 kết quả :

Thượng tướng Tô Lâm.

Bộ trưởng Tô Lâm nói về việc tinh giản bộ máy ngành công an

TPO - Trả lời phóng viên Tiền Phong về đề án tinh giản biên chế ngành công an, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy không gặp khó khăn gì. Theo Thượng tướng Tô Lâm, không có chuyện quyết định bổ nhiệm rồi lại hoãn, đây là tạm dừng theo chủ trương chung để sắp xếp tinh giản bộ máy.