Có 1 kết quả :

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết 39

Nhiều địa phương buông lỏng quản lý về đất đai

TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung của Nghị quyết trên.