Có 1 kết quả :

Bế mạc kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV (ảnh Nhật Minh)

Bộ Chính trị: Không giới thiệu người chạy chức, chạy quyền ứng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.