Có 3 kết quả :

Các bồn nước la liệt trên nóc chung cư cũ - trở thành nguy cơ “bom nước” trên đầu dân

“Bom nước” trên đầu: Bó tay xử lý!

TP - Hầu hết các cơ quan chức năng đều cho rằng, nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân từ hàng vạn quả “bom nước” là hiện hữu. Tuy nhiên, rất khó để đưa ra giải pháp và càng khó để quy trách nhiệm vì “cha chung không ai khóc”…