Có 1 kết quả :

Tin vắn 6 – 7

Tin vắn 6 – 7

TP - Sáng 5-7, hơn 1.000 công nhân Nhà máy may xuất khẩu Phong Phú (KCN Hoà Khánh, Đà Nẵng) lãn công, yêu cầu giảm giờ làm. Theo công nhân: Chiều 4-7, nhà máy thông báo yêu cầu tăng giờ làm việc bắt buộc lên 9 giờ/ngày, ai không làm bị phạt 400.000 đồng.