Có 3 kết quả :

Bỏ biên chế giáo viên đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bỏ biên chế giáo viên: Cần có lộ trình cụ thể

TP - Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết từng bước giảm dần biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng dần hợp đồng lao động, hướng tới xóa bỏ biên chế trong các đơn vị công lập nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của người lao động để thuận lợi cho việc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp. Quan điểm này của Bộ GD&ĐT nhận được nhiều ý kiến trái chiều.