Có 1 kết quả :

Năm 2015, mỗi bệnh nhân một giường

Năm 2015, mỗi bệnh nhân một giường

TP - Bộ Y tế vừa công bố đề án Giảm tải bệnh viện (BV), theo đó đặt ra mục tiêu đến năm 2015 cơ bản không còn tình trạng nằm ghép, bảo đảm mỗi người bệnh điều trị nội trú/một giường bệnh vào năm 2015, giảm tải bệnh viện bền vững vào năm 2020.