Có 1 kết quả :

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng

Kết nối nông thôn

TP - Tôi trồng 2.000 m2 cà tím nhưng vừa bị héo lá, chết mặc dù đã tưới nước thường xuyên, xin hỏi Giáo sư cách xử lý trong trường hợp này? (Hoàng Minh Hải, Đồng Nai)