Có 2 kết quả :

'Chìa khóa' giảm nghèo trên vùng đất khó

'Chìa khóa' giảm nghèo trên vùng đất khó

TPO - Bắc Mê là một trong 7 huyện nghèo của tỉnh, với điều kiện tự nhiên khó khăn, trình độ dân trí hạn chế và chất lượng nguồn nhân lực còn thiếu, yếu đã trở thành nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Bắc Mê lựa chọn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm là “chìa khóa” giúp người dân thoát nghèo.