Có 1 kết quả :

Khi nhiếp ảnh gia đi kiện

Khi nhiếp ảnh gia đi kiện

TP - Mấy tháng trước, nhiếp ảnh gia Trung Nguyên (Cao Bằng)  thông báo: “Tôi đã gửi đơn kiện về bản quyền ảnh”. Trung Nguyên là tác giả của  bức ảnh “Thác Bản Giốc”. Đơn vị bị kiện là Bưu điện tỉnh Cao Bằng.