Có 1 kết quả :

Đứa con nuôi đáng sợ

Đứa con nuôi đáng sợ

TP - “Em chào các anh các chị. Báo cáo các anh các chị, chúng em đã về” - tiếng ông lão 80 sang sảng trong Hội trường lớn Sở Công an Hà Nội sáng 18/2/2013 - ngày Đội quân báo thiếu niên Bát Sắt đón nhận danh hiệu Anh hùng.