Có 1 kết quả :

Người lao động nghỉ ốm có được báo giảm trong đóng bảo hiểm?

Người lao động nghỉ ốm có được báo giảm trong đóng bảo hiểm?

Bạn đọc Phạm Thị Vân hỏi: Công ty tôi có người lao động đang điều trị tại bệnh viện, tới nay chưa biết ngày ra viện, tôi báo giảm nghỉ ốm nhưng BHXH yêu cầu phải có chứng từ nghỉ ốm để giảm. Tuy nhiên, người lao động đang điều trị nên chưa có giấy ra viện. Vậy trường hợp này chúng tôi cần làm gì để báo giảm ốm cho người lao động trong khi chưa có chứng từ của bệnh viện?