Có 2 kết quả :

Chị Ngọc chăm sóc Bống và Bi . Ảnh: KIẾN NGHĨA

“Chúa sơn lâm” trong vườn thú

TP - Nếu ví Vườn thú Hà Nội (Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội) như một khu rừng của muôn loài, thì những du khách đến đây tham quan khó có thể bỏ qua việc quan sát loài động vật được gọi là “chúa sơn lâm”. Với những “chúa sơn lâm” này trong vườn thú, có những câu chuyện còn ít được biết…