Có 2 kết quả :

Hậu Covid: Nha Trang đột phá mạnh mẽ quy hoạch

Hậu Covid: Nha Trang đột phá mạnh mẽ quy hoạch

Nha Trang sắp bước vào giai đoạn đột phá nền kinh tế biển bằng việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể 2020 – 2025 mở ra bước ngoặt phát triển mới. Hậu Covid, kinh tế du lịch vẫn sẽ dẫn đầu dư địa tăng trưởng. Đây là lí do, nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn đổ về đây đón đầu tiềm năng tương lai.