Có 20 kết quả :

Việt Nam hiệu chỉnh đường ngắm súng tiểu liên AK

Việt Nam hiệu chỉnh đường ngắm súng tiểu liên AK

Hiệu chỉnh súng bộ binh sau bảo dưỡng 2 hoặc sau khi nhuộm đen là một công việc khá vất vả. Trước đó, đã có một số phương pháp, dụng cụ hiệu chỉnh súng chính xác, hiện đại, tuy nhiên, lại đòi hỏi phải xây dựng cơ sở hạ tầng tốn kém, dẫn đến chi phí hiệu chỉnh cao, tính dã chiến thấp.