Có 1 kết quả :

Thu hoạch cá mú “khủng” ở Huế

Thu hoạch cá mú “khủng” ở Huế

TP - Mặc dù sống ở môi trường nước mặn, nhưng qua nuôi thực tế ở vùng đầm Cầu Hai ở xã Lộc Bình, cá mú nghệ lại chịu đựng tốt với nguồn nước bị ngọt hóa kéo dài vào mùa mưa lũ.