Có 1 kết quả :

Lấy hoạt động an sinh xã hội làm trọng tâm

Lấy hoạt động an sinh xã hội làm trọng tâm

TP - Ngày 30-6, Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 4, khóa VI đã hiệp thương chọn cử 8 anh, chị tham gia Ủy Ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VI; hiệp thương chọn cử 2 anh tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy Ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, khóa VI. Trong đó anh Nguyễn Phi Long, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn giữ chức danh Phó Chủ tịch.