Có 1 kết quả :

Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, Tổng Giám đốc công ty TNHH Một Thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận bị kỷ luật khiển trách vào năm 2018. Ông Quốc bị phát hiện có Quốc tịch Cộng hòa Síp mà không báo cáo tổ chức.

Trên 2.000 đảng viên ở TP.HCM bị kỷ luật

TPO - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM Dương Ngọc Hải, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và cấp ủy các cấp đã xử lý 2.036 đảng viên (tăng 219 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).