Có 4 kết quả :

Thị trấn Quốc Oai ở cấp độ dịch cao nhất - màu đỏ

Thị trấn Quốc Oai ở cấp độ dịch cao nhất - màu đỏ

TPO - Theo thông tin từ UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội), qua rà soát, đối chiếu với các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại Quyết định 4800 của Bộ Y tế, UBND huyện xác định huyện Quốc Oai ở cấp 2 (màu vàng). Thị trấn Quốc Oai được xác định ở cấp 4 (nguy cơ rất cao - màu đỏ).