Có 1 kết quả :

Biển Đông vẫn là thách thức lớn với ASEAN

Biển Đông vẫn là thách thức lớn với ASEAN

TP - Một trong những thách thức lớn ASEAN vẫn phải đối mặt thời gian tới là mâu thuẫn, tranh chấp lãnh thổ của các quốc gia trong khối và diễn biến phức tạp trên biển Đông, các đại biểu nhận định tại Hội thảo Định hướng ASEAN sau 2015 khai mạc ngày 3/12 tại Hà Nội.