Có 3 kết quả :

“Ấn đền Trần” được bày bán công khai tại khu vực đền Bảo Lộc

Nào là Ấn thánh, nào là Ấn vua

TP - Có người nói, muốn có Ấn sớm hơn cũng không khó lắm, cứ chi tiền là có Ấn. Người khác cự lại, không khó là thế nào, nhà Đền chỉ phát Ấn vào đêm 14 rạng ngày rằm tháng Giêng thôi, nếu mà có trước là Ấn giả, Ấn ngoài luồng.