Có 3 kết quả :

Cha quỷ quái

Cha quỷ quái

TP -   -  Báo cáo anh, tình hình rất chi là tình hình… - Thẳng vào vấn đề đi, vòng vo lúc khác. Tôi đang rất bận nhá! - Cụ thể là xem ra chúng ta chậm tiến độ mất…