Có 2 kết quả :

Lỗi máy móc

Lỗi máy móc

TP - Mẫu sương sáo được lấy cùng thời điểm, cùng lô hàng, cùng có sự giám sát của các nhân chứng giống nhau đã cho ra ba kết quả khác nhau từ ba cơ quan của ba bộ Công an, Khoa học- Công nghệ, Y tế. Câu chuyện này chưa biết sẽ đi đến đâu. Nhưng, nếu nó đi được đến hồi kết, có thể bên yếu thế sẽ lý giải: Tại máy!?