Có 4 kết quả :

Thí sinh dự thi tại Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Mỏ - Hà Nội năm 2014

Nín thở chờ điểm sàn

TP - Sáng nay, 8/8, “Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào” của Bộ GD&ĐT sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng về điểm sàn. Trước giờ G, nhiều trường tốp dưới đang chờ đợi, thoi thóp.