Có 3 kết quả :

Tai nạn rình rập trên tuyến đường nham nhở

Dùng văn bản 20 năm trước để giải phóng mặt bằng

TPO –UBND huyện Kim Sơn (Ninh Bình), dựa vào văn bản cách đây 20 năm để giải phóng mặt bằng (GPMB) trên tuyến quốc lộ 10, không bồi thường đất khiến nhiều hộ dân khiếu nại. Đoạn đường chỗ làm chỗ không chạy qua địa bàn huyện Kim Sơn trở thành cái bẫy giăng người tham gia giao thông.