Có 1 kết quả :

TTCk tháng năm có sự sụt giảm nhưng tháng 6 đang hi vọng đà tăng trở lại

Tiền vẫn vào chứng khoán qua 3 kênh

TPO - Tiền từ ngân hàng, tiền từ dòng vốn ngoại đầu tư ngắn hạn FII, tiền qua đấu giá cổ phần hóa. Tựu chung vẫn chảy ròng vào chứng khoán dù ở mỗi kênh cho sự thay đổi lên xuống khác nhau.