Có 1 kết quả :

Tháo gỡ hay tiếp tục bế tắc?

Tháo gỡ hay tiếp tục bế tắc?

TP - Quyết định 40 của UBND TP Hà Nội quy định về trình tự chuyển đổi đất xen kẹt và ao vườn liền kề thành đất ở có hiệu lực thi hành từ 1-1-2012. Theo đại diện Sở TN&MT thành phố, văn bản trên sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều cá nhân, gia đình muốn chuyển đổi đất. Tuy nhiên, nhiều cán bộ đất đai quận/huyện cho rằng vẫn có nguy cơ bế tắc.