Có 2 kết quả :

Ngôi làng cổ ở Hà Nội 20 năm được lên phim

Ngôi làng cổ ở Hà Nội 20 năm được lên phim

Mặc cho quá trình đô thị hóa, những căn nhà, ngôi đình, giếng nước ở Tây Mỗ vẫn giữ được sự trầm mặc vốn có. Không gian này suốt 20 năm qua xuất hiện trong không ít bộ phim như: Gió làng Kình, Đất và người... Không gian này xuất hiện trong không ít bộ phim như: Gió làng Kình, Đất và người...