Có 7 kết quả :

Ưu thế học Cao đẳng nghề tại trường Đại học công lập

Ưu thế học Cao đẳng nghề tại trường Đại học công lập

TP - Chương trình Cao đẳng nghề của ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) với phương châm đào tạo phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp và liên thông học đại học chính là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của rất nhiều phụ huynh và thí sinh mà không phải bắt đầu bằng con đường thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.