Có 3 kết quả :

Không chỉ chịu cảnh đường lún, người dân phải né các cọc tiêu dựng giữa đường (nhà thầu dựng lên để xe không đi vào, làm đường thêm lún). Ảnh chụp trên QL 1A qua Nghệ An. Ảnh: Cảnh Huệ.

Đường chất lượng kém, người sử dụng sẽ kiện

TP - Đường giao thông phải trả phí cũng là một dạng hàng hóa, dịch vụ. Đường bị hằn lún nghĩa là người tham gia giao thông phải dùng sản phẩm chưa hoàn chỉnh. Theo các chuyên gia, khi đó người dân có quyền đòi đền bù; thậm chí có thể khởi kiện doanh nghiệp làm đường ra tòa...