Có 2 kết quả :

Tự xử

Tự xử

TP - Chú là người trên thông thiên văn dưới tường địa lí, đông tây kim cổ đều rành, cho được hỏi thâm sâu nhất là văn hóa nước nào?