Có 1 kết quả :

Minh họa: Đỗ Hiệp

Đào thương

TP - Đoàn cải lương Mây Bay chuyển về ở tập trung ở khu Hậu cứ nhà nước mới cấp. Vậy là từ nay, chẳng còn cảnh gia đình đào kép phải bồng bế đùm đề vợ con đi ở nhà thuê.