Có 3 kết quả :

Một cuộc thanh tra bất thường?

Một cuộc thanh tra bất thường?

TP - ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) bị phát hiện có nhiều sai phạm sau đợt thanh tra về công tác quản lý nhà nước trong liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học giai đoạn 2006-2010.