Có 4 kết quả :

Phải làm cho rõ

Phải làm cho rõ

TP - Cuộc họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A (ĐN 6&6A) ngày 28-11 có không dưới một chuyện cần phải làm rõ.
Chờ sự công tâm

Chờ sự công tâm

TP - Chiều mai (28-11), các thành viên hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án thủy điện Đồng Nai 6 & 6A sẽ chính thức nhóm họp.
Nói lấy được

Nói lấy được

TP - Tuần này, hội đồng thẩm định của Bộ TN&MT có thể nhóm họp để khởi động, chứ chưa phải đem ra mổ xẻ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) gây nhiều tranh cãi của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.