Có 1 kết quả :

Đến lúc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Đến lúc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT?

TP - Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT của 63 tỉnh thành, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT bình quân trên cả nước xấp xỉ 95%. Nhiều ý kiến cho rằng, việc tổ chức một kỳ thi quốc gia không thực sự cần thiết nếu duy trì cách làm như hiện nay.