Có 2 kết quả :

Các nhà khảo cổ học đang thu lượm mẫu xương trâu tại di tích Đàn tế Nam Giao, Thành nhà Hồ Ảnh: Hoàng Lam

Phát hiện vật tế thần ở Đàn tế Nam Giao

TP - Trong quá trình tôn tạo, phục dựng di tích Đàn tế Nam Giao thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một bộ xương trâu còn tương đối nguyên vẹn được chôn ở giữa, bên dưới lòng tường thứ ba, ngoài cùng, phía bắc và lớn nhất của đàn tế.
Thanh Hoá: Di chuyển bãi rác ở khu vực Đàn tế Nam Giao

Thanh Hoá: Di chuyển bãi rác ở khu vực Đàn tế Nam Giao

TP - Phương án vận chuyển toàn bộ rác thải tại bãi rác sinh hoạt thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc (khu vực Đàn tế Nam Giao) về chôn lấp ở khu đất dự phòng và trồng cây đối chứng, cân bằng môi trường vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt).