Có 1 kết quả :

Buồn lo lễ hội

Buồn lo lễ hội

TP - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân về, khắp nơi lại diễn ra lễ hội. Cả nước có gần 9.000 lễ hội, một tỉnh nhỏ như Hưng Yên mà có tới 1.200 lễ hội, trung bình một ngày có 20 lễ hội.