Có 1 kết quả :

Ðấu trí sẽ mổ xẻ vụ đại án tham nhũng nâng khống giá kit test COVID-19

Ðại án y tế lên phim chính luận Ðấu trí

TP - Ðại án tham nhũng, tiêu cực trong đấu thầu sinh phẩm y tế trở thành chất liệu cho Ðấu trí. Nhiều vụ đại án, thủ đoạn của nhóm tội phạm “cổ cồn trắng” cũng được mổ xẻ trong phim chính luận sẽ lên sóng giờ vàng trên VTV1.