Có 1 kết quả :

Bà Biên Thị An nhoài người nhận hàng cứu trợ

Lần đầu tác nghiệp từ tâm lũ

TP - Giữa tháng 10, tôi nhận chỉ đạo từ Ban Biên tập tăng cường vào miền Trung đưa tin bão lũ. Dù về báo Tiền Phong gần 2 năm, nhưng tôi rất hồi hộp, do đây là lần đầu đến vùng đỉnh lũ. Gác lại sự lo lắng, tôi chuẩn bị hành lý, máy móc rồi lên đường.