Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình:

T.Ư thống nhất cao về một số nhân sự thuộc 'trường hợp đặc biệt'

TP - BCH T.Ư khóa XII đã thống nhất cao lựa chọn một số thuộc “trường hợp đặc biệt”, cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng (diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2), trao đổi với báo chí về phương hướng công tác nhân sự khóa mới, ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư, cho biết, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (T.Ư) khóa XIII có 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. BCH T.Ư khóa XII đã thống nhất cao lựa chọn một số thuộc “trường hợp đặc biệt”, cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

T.Ư thống nhất cao về một số nhân sự thuộc 'trường hợp đặc biệt' ảnh 1  

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

 Ông có thể cho biết những điểm mới, nổi bật trong phương hướng xây dựng BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ Đại hội XIII?

Công tác chuẩn bị nhân sự được BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc…, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào BCH T.Ư nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân...

Số lượng BCH T.Ư khóa XIII dự kiến có bao nhiêu người, thưa ông?

Phương hướng công tác nhân sự đã xác định: BCH T.Ư khóa XIII có 200 người, trong đó 180 ủy viên T.Ư Đảng chính thức và 20 ủy viên T.Ư Đảng dự khuyết.

Ông có thể cho biết thêm về “trường hợp đặc biệt” giới thiệu tái cử BCH T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII?

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng, trong nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan nhà nước; BCH T.Ư khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số thuộc “trường hợp đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và BCH T.Ư khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia BCH T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII.

Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử

Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII có những điểm mới như thế nào?

Dự thảo Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Đại hội XIII đã được Trung ương chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Đại hội XII, nghiên cứu công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tình hình, bối cảnh của Đại hội XIII và thực tế hiện nay. Quá trình xây dựng dự thảo hai Quy chế Đại hội XIII đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sát sao, kịp thời cho ý kiến những nội dung khó, phát sinh trong thực tế. Dự thảo 2 quy chế Đại hội XIII đã được xin ý kiến nhiều lần của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở T.Ư và các ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XII.

Quy chế bầu cử Đại hội XIII có bố cục gồm 5 chương và 24 điều (như Quy chế Đại hội XII). Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh, được áp dụng đối với việc bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tại Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư khóa XIII. Cụ thể, quy chế bầu cử tại Đại hội XIII có một số điểm mới cơ bản, gồm quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp; việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại hội trường và phòng họp của đoàn đại biểu (Đại hội XII, đại biểu có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).

Quy chế làm việc của Đại hội XIII quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của đại biểu dự Đại hội. Bên cạnh đó, quy định rõ hơn trách nhiệm của trưởng đoàn đại biểu và nhiệm vụ của các ủy viên BCH Trung ương tham gia sinh hoạt cùng đoàn đại biểu...

Cảm ơn ông!

Tổng số đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là 1.587 gồm 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết BCH T.Ư khóa XII. Đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sỹ, tiến sĩ (chiếm 67,3%), 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%). về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 99,4%).

MỚI - NÓNG
Xuyên Việt làm nên ‘Kỳ ẩn Việt Nam’
Xuyên Việt làm nên ‘Kỳ ẩn Việt Nam’
TPO - Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám khai mạc tuần lễ triển lãm tranh mang tên “Kỳ ẩn Việt Nam ”-bộ sưu tập nhiều công trình kiến trúc cổ nổi tiếng dọc đất nước.

Có thể bạn quan tâm