Có 5 kết quả :

Sân vận động trong trung tâm là thiếu tầm nhìn?

Sân vận động trong trung tâm là thiếu tầm nhìn?

TP - SVĐ Hàng Đẫy vốn nằm trong khu vực giao thông đông đúc, trong tương lai không xa khu Giảng Võ cũng mọc lên nhiều nhà cao tầng… khiến khu vực này thành một nút giao thông “nóng”. Nếu quy hoạch tiếp tục giữ SVĐ Hàng Đẫy trong trung tâm Thủ đô trong 20 - 30 năm tới là thiếu tầm nhìn.