Có 3 kết quả :

Làm cách nào để tết không ‘nhạt’?

Làm cách nào để tết không ‘nhạt’?

Ngày nay mọi người hay nói với nhau “Tết gì nhạt toẹt”, đùa nhưng lại thực tế. Với nhịp phát triển hối hả của cuộc sống, mọi người ai cũng chạy theo sự nhanh chóng, tiện lợi và hiện đại. Điều đó vô tình khiến Tết trong suy nghĩ chúng ta ngày càng “nhạt” hơn.