Sửa luật, để Quốc hội mạnh hơn

Sửa luật, để Quốc hội mạnh hơn
TP - Trong hai ngày 5/9 và 6/9, tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị tổng kết Luật Tổ chức Quốc hội (TCQH). Sau 12 năm thi hành, Luật TCQH có đóng góp quan trọng đối với tổ chức, hoạt động của Quốc hội.

Nhưng nhiều quy định của Luật TCQH đối với hoạt động giám sát còn trùng lắp, hoặc chưa thống nhất với Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội.

Quốc hội chưa thực hiện một số thẩm quyền luật định, do quy định còn chung chung, như quyền bãi bỏ các văn bản của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao và VKSND Tối cao trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, quyền quyết định đại xá, quyền quyết định trưng cầu ý dân…

Quy định của Luật TCQH chưa bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân với việc nghiên cứu, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG