Sự thật ít biết về ngày Valentine trắng 14/3

Diễn ra sau Valentine đúng 1 tháng, Valentine trắng là dịp để những bạn nam đáp lễ các bạn nữ hoặc là ngược lại.

Có thể bạn quan tâm