Có 7 kết quả :

Bất ngờ tình tiết có lợi cho bác sỹ Lương

Bất ngờ tình tiết có lợi cho bác sỹ Lương

Chiều 22/5, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã xét hỏi ông Đinh Tiến Công, Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức tích cực (BVĐK tỉnh Hòa Bình), người này cho biết vì mình là cấp dưới nên phải thực hiện ghi theo chỉ đạo như vậy.