Sự biến đổi trong một ngày của thành cổ ở Hy Lạp

Thành cổ Acropolis là một công trình kiến trúc nổi tiếng tại Athens (Hy Lạp) được cả thế giới ngưỡng mộ. Đây là biểu tượng của nền văn minh Hy Lạp cổ đại.