Có 5 kết quả :

Việt Nam - Sùng bái vàng

Việt Nam - Sùng bái vàng

Bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố bản báo cáo về thị trường vàng Việt Nam với tựa đề: “Việt Nam - Sùng bái vàng”.