SSI tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020

SSI tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020
Ngày 27/6, công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã tổ chức thành công Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo hình thức trực tuyến tại chi nhánh SSI Hà Nội (1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm).

Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Đại hội đồng Cổ đông đã lắng nghe và thông qua (1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020; (2) Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty năm 2019; (3) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; (4) Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2019; (5) Quyết định thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020; (6) Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; (7) Thông qua thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính Công ty; (8) Thông qua việc thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý công ty, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; (9) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2020; (10) Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị.

SSI tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 ảnh 1 SSI là CTCK đầu tiên tổ chức ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến.

Năm 2019 là một năm Thị trường chứng khoán Việt Nam đi ngược lại với diễn biến vĩ mô tích cực. Thanh khoản, giá trị giao dịch toàn thị trường và tổng giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đều giảm đáng kể so với năm 2018. Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.308,6 tỷ VNĐ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.105,5 tỷ VNĐ – đạt kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh, với chi phí hoạt động giữ ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của SSI đạt 27.044 tỷ VNĐ, tăng 13% so với mức đầu năm, vốn chủ sở hữu đạt 9.401 tỷ VNĐ.

Tới thời điểm hiển tại, mặc dù thị trường đã và đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực, song SSI nhận định, làn sóng phục hồi của thị trường trong thời gian vừa qua chủ yếu được dẫn dắt bởi động thái của các nhà đầu tư trong nước - đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân mới ( “thế hệ F0”) - chưa thực sự phản ánh sự thay đổi cơ bản các tác động từ dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế chung. Do đó, công ty nhận thấy vẫn còn nhiều yếu tố khó đoán định gây ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung.

SSI tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 ảnh 2 Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng chủ trì Đại hội.

Bên cạnh đó, SSI lên kế hoạch kinh doanh dựa trên đánh giá tổng quan vĩ mô và thị trường chứng khoán trong cả năm 2020, gồm các đánh giá các kịch bản xảy ra kèm rủi ro, không dựa trên những biến động lên/ xuống ngắn hạn của thị trường. Giữ quan điểm thận trọng về tình hình thị trường cho 2 quý cuối năm 2020, Công ty trình Đại hội Đồng Cổ đông kế hoạch kinh doanh 2020 dựa trên kịch bản thận trọng với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.750 tỷ VNĐ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 868 tỷ VNĐ.

Đối với công tác quản trị doanh nghiệp, SSI đã thực hiện tái cấu trúc, thành lập Tiểu ban Chiến lược (trực thuộc HĐQT) cuối năm 2019 và đầu năm 2020 chính thức triển khai các dự án đầu tiên theo lộ trình đề ra. Cùng với việc nghiêm túc rà soát và đánh giá lại bộ máy nhân sự, đồng thời cải tiến các quy trình nghiệp vụ, SSI tiếp tục tối ưu bộ máy theo mô hình tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả.

SSI tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 ảnh 3 Cổ đông đến tham dự trực tiếp tại Chi nhánh SSI Hà Nội biểu quyết tại Đại hội.

Đối với hoạt động đầu tư tự doanh, danh mục của Công ty được cân đối lại nhằm tăng tỷ trọng vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm có tài sản đảm bảo thanh khoản cao, giảm tỷ trọng cổ phiếu nhằm giảm thiểu rủi ro, tạo nguồn doanh thu ổn định.

Công ty lên kế hoạch ra mắt nền tảng giao dịch trực tuyến mới nhằm cung cấp cổng giao dịch chủ động, toàn diện trên tất cả các trình duyệt web, hệ điều hành iOS, Android với nhiều tính năng nâng cao, sẵn sàng phục vụ đáp ứng nhu cầu cho cả nhà đầu tư cơ bản và chuyên nghiệp. Đồng thời, Công ty đang tập trung vào việc vận dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng, với một chương trình hành động cụ thể, sẽ từng bước ra mắt các sản phẩm mới vào đầu quý 3/2020.

SSI tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 ảnh 4 Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch kiêm TGĐ CTCP Chứng khoán SSI.

Tại Đại hội, SSI cũng công bố tổng doanh thu và thu nhập khác 6 tháng 2020 ước đạt 2370 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 660 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 58% và 29,4% so với cùng kỳ năm 2019, hoàn thành 76% kế hoạch về lợi nhuận 2020 trình đại hội cổ đông.

Năm 2020, SSI cũng xác định chuyển đổi số sẽ là bước đi tiếp theo của công ty. Theo đó, chiến lược xác định không chỉ là công nghệ dẫn dắt mà còn là văn hóa doanh nghiệp có tính hợp tác cao, bộ máy quản trị rủi ro chặt chẽ, sẵn sàng trao quyền và thử nghiệm, chuyển đổi cho đến khi đạt được các mục tiêu trong lộ trình đã đề ra, với mục tiêu đặt khách hàng làm trọng tâm.

MỚI - NÓNG