Có 2 kết quả :

Nước biển lấn sâu 90km

Nước biển lấn sâu 90km

TP - Do lượng nước từ đầu nguồn sông Mêkông đổ về đồng bằng sông Cửu Long giảm nhiều nên xâm nhập mặn vùng cửa sông xuất hiện sớm và nồng độ mặn ở mức cao, theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An.