Sở thích kỳ lạ của Vua nước Đại Cồ Việt

TPO - Quốc hiệu Đại Cồ Việt tồn tại 86 năm từ 968 đến 1054, Quốc hiệu này gắn với tên tuổi thập đạo tướng quân Lê Hoàn.  
Khi mang thai, mẹ Vua Lê Hoàn mơ thấy gì?

1. Khi mang thai, mẹ Vua Lê Hoàn mơ thấy gì?

 • icon

  Hoa mai

 • icon

  Hoa lan

 • icon

  Hoa sen

Từ vị tướng của nhà Đinh bước lên ngôi Vua vào năm nào?

2. Từ vị tướng của nhà Đinh bước lên ngôi Vua vào năm nào?

 • icon

  980

 • icon

  979

 • icon

  981

Để tạm thời hòa hoãn tránh chiến tranh với Nhà Tống, Lê Hoàn mấy lần đưa sứ giả sang Trung Quốc?

3. Để tạm thời hòa hoãn tránh chiến tranh với Nhà Tống, Lê Hoàn mấy lần đưa sứ giả sang Trung Quốc?

 • icon

  2

 • icon

  3

 • icon

  4

Khi tiếp sứ giả nhà Tống, Lê Hoàn có những sở thích kỳ lạ gì?

4. Khi tiếp sứ giả nhà Tống, Lê Hoàn có những sở thích kỳ lạ gì?

 • icon

  Cả 2 ý trên

 • icon

  Đặt tiệc bên bến sông

 • icon

  Đâm cá, khiêng trăn, dắt hổ

Lê Hoàn phá tan quân Tống trong khoảng mấy tháng?

5. Lê Hoàn phá tan quân Tống trong khoảng mấy tháng?

 • icon

  4

 • icon

  5

 • icon

  6

Lê Hoàn cày tịch điền đầu tiên vào năm nào?

6. Lê Hoàn cày tịch điền đầu tiên vào năm nào?

 • icon

  987

 • icon

  986

 • icon

  988

Vua Lê Đại Hành có mấy vợ?

7. Vua Lê Đại Hành có mấy vợ?

 • icon

  5

 • icon

  4

 • icon

  6

Trong 24 năm trị vì đất nước, Vua Lê Đại Hành đổi niên hiệu mấy lần?

8. Trong 24 năm trị vì đất nước, Vua Lê Đại Hành đổi niên hiệu mấy lần?

 • icon

  3

 • icon

  4

 • icon

  5

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm